головна | добавити | завантажити | статистика |
Словарь русинської (закарпатської) мови)

Вітаємо! Ви зараз у словнику русинської мови

Русинська мова - це сукупність різнорідних діалектних, наддіалектних та літературно-мовних утворень, що поширені серед русинського етносу як на його споконвічних землях у Підкарпатті, так і Західної України і Східної Словаччини, так і районах компактного проживання на території Воєводини у Сербії, і частково у Славонії в Хорватії, в Угорщині, в Румунії і в Польщі (лемки, що живуть нині в західних областях, також зараховуються до русинів), а також у США і Канаді. Загальна чисельність русинів в світі оцінюється в 1,5 млн чоловік

Українська влада не визнає русинів як окремий народ, а саму русинську мову - діалектом української, хоча українець розуміє з мови русиньскої лише дуже малий відсоток

Русинська мова дуже поширена в Закарпатській області України (за даними перепису 2001 року нею розмовляють 6725 чоловік), а у світі за деякими даними нею володіють ~ 610 000 чол.

Русинська - це вмираюча мова, оскільки передається в майбутнє лише з уст в уста, що її дуже видозмінює і спотворює.

Наш словник - це словник русинів, що проживають на Закарпатті. У його наповненні беруть участь всі інтернет-користувачі, хто знає і памятає цю мову.

приклад мови


"Слова, позычені з англійського (США) языка, коли русины еміґровали до Америкы: файный, фаєн (fine) клуб, спортсмен, бізнесмен, амбрела, биціґлі, штрека... "
 
Барахолка Західно-Українська
Ваші оголошення у Facebook
Оголошення безкоштовно
Додай 5 своїх друзів та розміщуй ОГОЛОШЕННЯ БЕЗКОШТОВНО!
 
© 2020, «slovo.sochka.com» Чекає модерації : 284 слів. Останнє оновлення: 6 серпня 2017 року (додано народом: 201 нових слів)
© SaytoDrom. All Rights Reserved