головна | добавити | завантажити | статистика |
Словарь русинської (закарпатської) мови)

На букву I у русинському словнику знайдено 0 слiв

приклад мови


"В русинському языкови в предметниках и якостниках сохранився етимолоґічный (давньый) звук –о: горячиый, колач, горазды, горячка, боґач... "
 
Барахолка Західно-Українська
Ваші оголошення у Facebook
Оголошення безкоштовно
Додай 5 своїх друзів та розміщуй ОГОЛОШЕННЯ БЕЗКОШТОВНО!
 
© 2019, «slovo.sochka.com» Чекає модерації : 269 слів. Останнє оновлення: 6 серпня 2017 року (додано народом: 201 нових слів)
© SaytoDrom. All Rights Reserved