головна | добавити | завантажити | статистика |
Словарь русинської (закарпатської) мови)

На букву Ю у русинському словнику знайдено 5 слiв

ЮДА - Iуда (бiблiйний царь)
ЮЙ - Їй
ЮЛІЙ - мiсяць червень (июль)
ЮСЬКАТИ (АБО ЗЮЗЬКАТИ) - задирати собаку
ЮЦІКА - Iмя дiвчини - Юлiя, Юлька
приклад мови


"Навхтема вто м запамнятав, ош як из склянкы м убивав дубuвку... А кой ня палинка взяла, товды м пuшов на край села до дuвкы... "
 
Барахолка Західно-Українська
Ваші оголошення у Facebook
Оголошення безкоштовно
Додай 5 своїх друзів та розміщуй ОГОЛОШЕННЯ БЕЗКОШТОВНО!
 
© 2020, «slovo.sochka.com» Чекає модерації : 283 слів. Останнє оновлення: 6 серпня 2017 року (додано народом: 201 нових слів)
© SaytoDrom. All Rights Reserved